Stærke knuder

Igennem tiderne er der blevet opfundet en masse knuder, som har været meget brugbare på samme tid. Der har før man opfandt metal, stål, svejsning og så videre, været et behov for at man kunne binde nogle stærke knuder. Hvis man ikke var i stand til dette, var man højst sandsynlig svagt stillet, hvis man skulle ud og sejle eller lignende. Man ser det mange steder, og især på et skib er der behov for det. Her er der mange bindinger, som udelukkende er lavet af reb eller lignende. Så hvis man var på et skib, var det om at kunne nogle gode knuder, som vil kunne holde skibet sammen hele tiden.