Et godt hjælpemiddel til rygestoppet

For de fleste vil et rygestop være noget af en mundfuld. Derfor kunne det måske være en god ide, at benytte sig af forskellige former for hjælpemidler, som eventuelt kan være med til at gøre det en smule lettere. Hvis man da kan snakke om det. Men et sådan hjælpmiddel kunne være en e cigaret. Flere melder positivt tilbage omkring brug af e cigaret, da den på mange måder minder om en almindelig cigaret, og derfor kan opfylde nogle af de behov man måtte have. Og så skal man også tænke på alle de positive effekter der følger med, ved at bruge en e cigaret. For ikke at tale om de sundhedsmæssige forbedringer man oplever. For der er ikke nogen tvivl om, at det er meget sundere, at ryge på en elektrisk cigaret frem for at få den farlige tobaksrøg ned i lungerne.

Få hjælp uanset om du ryger på cigaret eller pibe

Udover de sundshedsmæssige fordele, er der også de økonomiske. For når man først har købt en elektrisk cigaret, skal man kun ud og investere i e væske efterfølgende. E væske er det der skaber den vanddamp, som føles som røg, når man ryger på cigaretten. Ryger man derimod hellere på pibe, er der dog også hjælp at hente. For det er nu også muligt at få sig en e Pibe. Den opfylder på samme måde de behov man måtte have, når man skal stoppe med at ryge. Og mange af dem, som har benyttet sig af denne form for hjælpemiddel har haft positive oplevelser. Og når der så tilmed er penge at spare, kan det bare virke som en ekstra form for motivation for at stoppe med at ryge.